על אנשים וחיות אחרות

על אנשים וחיות אחרות | עדכון אחרון:  15/10/2015 19:43

נפש חיה

 

בראשית א', פס' כ"א: 

"ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומשת..."

 

בראשית א', פס' כ"ד:

"ויאמר אלוהים: תוצא הארץ נפש חיה למינה... ויהי כן"

 

בראשית ב', פס' ז':

"וייצר ה' אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה

 

הביטוי "נפש חיה" או "נפש החיה" מופיע במקרא שלוש עשרה פעמים (מתוכן - שתים עשרה בתורה). אחת עשרה פעמים מתייחס הביטוי לבעלי חיים בלבד; פעם אחת לכל הברואים: בראשית ט', פס' ט"ז: "והיתה הקשת בענן, וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה, בכל בשר אשר על הארץ".

ופעם אחת מתייחס הביטוי לאדם בלבד: בעת בריאתו. אם כן, כבר בפרק השני של ספר בראשית קובעת התורה, כי גם האדם וגם החיה הם "נפש חיה", דהיינו, יצור אשר נפש לו. 

 

כתב: מאשה מטיס-שריד

 

המחלקה הווטרינרית במועצה אזורית שומרון

מנהל המחלקה הווטרינרית: ד"ר גבריאל שוורץ

מפקח ווטרינרי: יובל הראל 

מזכירת מחלקה ווטרינרית: ולרי מימון

טלפון: 03-9061192, 03-9061195

פקס: 03-9061188

פנייה במייל לד"ר גבריאל שוורץ: vetshomron@gmail.com

 

פרטים אודות שירות המחלקה הווטרינרית – באתר המועצה

 

מסמכים מצורפים להודעה זו:

טלפון:03-9366026
פקס:03-9366025
דוא"ל:netafim.office@gmail.com
© קרית נטפים, כל הזכויות שמורות

עיצוב האתר casirer בנית האתר MeyData